Sponzoring

Stať sa dobrým profesionálnym tenistom v dnešných časoch nie je jednoduché. Ani talent ešte neznamená zaručený úspech športovca. Dokonca ani tvrdé tréningy a zodpovedný prístup nemusia stačiť nato, aby sa z tenistu stala v budúcnosti hviezda. Na ceste k dosiahnutiu takéhoto cieľa je potrebné zapojenie celého tímu a nevynímajúc podpory sponzorov, ktoré výrazne pomáhajú k zabezpečovaniu kvalitných podmienok pre dosahovanie stanovených cieľov. Tennis Stars Management zastupuje hráčky a pomáha im hľadať najlepších sponzorov, aby sme spoločne mohli vytvoriť víťazný tím.

Ponúkame Vám spoluprácu s našimi najlepšími tenistkami na profesionálnej úrovni. Našim cieľom je vytvoriť kooperáciu medzi nami a Vašou spoločnosťou, ktorá na jednej strane zabezpečí zlepšenie podmienok pre tenistov a na druhej strane zároveň podporí aj Vaše marketingové ciele.

HLAVNÝ SPONZOR

Tento druh partnerstva ponúka najväčšiu možnosť vzájomnej spolupráce so širokou škálou benefitov pre obidve strany. Sponzor získa okrem iného možnosť spájania obchodného mena alebo označenie sponzora alebo výrobku/služby sponzora so sponzorovaným športovcom. Ďalším zaujímavým benefitom je možnosť priamej účasti sponzora na vybranom tenisovom turnaji za účasti sponzorovaného tenistu.

VEDĽAJŠÍ SPONZOR

Tento druh partnerstva nie je časovo viazaný a taktiež nezaväzuje sponzora na opakovanie finančnej pomoci. Ponúka sponzorovi podobnú škálu benefitov ako pri hlavnom sponzorovi, avšak v menšom rozsahu.

TECHNICKÝ SPONSOR

Tento druh sponzorstva predstavuje nepeňažnú pomoc sponzorovanému tenistovi vo forme dodávania produktov alebo služieb. Pre športovca hrá tento obchodný artikel kľúčovú rolu nielen počas účasti na tenisových turnajoch, ale aj počas prípravného obdobia. Sponzor získava týmto druhom partnerstva možnosť propagácie svojich produktov alebo služieb na medzinárodnej úrovni.

V prípade, že Vás niektorý z týchto druhov partnerstva zaujal a máte záujem sa stať súčasťou nášho tímu, neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť prostredníctvom e-mailu info@tennis-stars-management.com alebo na našom telefónnom čísle: +421 950 333 000.